Get Adobe Flash player

Atlas zagrożeń na głównych drogach obszaru województwa dolnośląskiego.

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze województwa dolnośląskiego.

Dynamiczny rozwój motoryzacji w okresie ostatnich dziesięciu lat powoduje stały wzrost natężenia ruchu, przy czym ulega on dużym wahaniom sezonowym wynikającym z odmiennej struktury i charakterystyki ruchu w różnych porach roku. Należy zauważyć, że wraz z rozwojem motoryzacji równocześnie wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Między innymi, dlatego w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz osób z grupy najmniej chronionej, powstał program poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2021– 2023.

Więcej…

 

Sprawozdanie z działań zrealizowanych w roku 2019 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przez DSDiK

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2019 rok

 

Atlas zagrożeń 2017-2018

Atlas zagrożeń 2015-2016

Atlas zagrożeń 2013-2014

Atlas zagrożeń 2011-2012

 

Z inicjatywy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego powstał film edukacyjny promujący bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

https://www.youtube.com/watch?v=uYGHbyP2iPo

Źródło:   https://www.utk.gov.pl/przejazdy

 

W dniu 7 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu przy ul. Łagiewnickiej 12 odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Więcej…