Get Adobe Flash player

Atlas zagrożeń na głównych drogach obszaru województwa dolnośląskiego.

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze województwa dolnośląskiego.

Zmiany w przepisach PRAWO O RUCHU DROGOWYM od 1 czerwca!

Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym


 

W dniu 26 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie WRBRD. W trakcie posiedzenia podsumowano wyniki działalności za 2020 rok. Ponadto przyjęto plany działania w zakresie poprawy BRD na 2021 rok oraz stanowisko Rady w zakresie poprawy BRD na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

 

W załączeniu skan stanowiska WRBRD ws. AOW:

Skan stanowiska WRBRD ws. AOW

 

 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2020 rok

 

Sprawozdanie z działań zrealizowanych w roku 2020 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przez DSDiK

 

Dynamiczny rozwój motoryzacji w okresie ostatnich dziesięciu lat powoduje stały wzrost natężenia ruchu, przy czym ulega on dużym wahaniom sezonowym wynikającym z odmiennej struktury i charakterystyki ruchu w różnych porach roku. Należy zauważyć, że wraz z rozwojem motoryzacji równocześnie wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Między innymi, dlatego w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz osób z grupy najmniej chronionej, powstał program poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2021– 2023.

Więcej…