Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2010 rok

 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2011 rok

 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2012 rok

 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2013 rok

 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2014 rok

 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2015 rok

 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2016 rok

 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2017 rok

 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2018 rok