Get Adobe Flash player

Kampania ,,Bezpieczna droga w przyszłość-zabawa i edukacja w mobilnym miasteczku ruchu drogowego” realizowana była w SP nr 2 w Oławie w dniach od 11 do 16 maja 2018 roku.

Władze samorządowe, Dyrektor SP nr 2 oraz Straż Miejska w Oławie dbają o edukację w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym swoich uczniów. Mobilne miasteczko ruchu drogowego jest doskonałą bazą do szkolenia w tym zakresie jak również do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową.

 

Egzamin na kartę rowerową

Najmłodsi na miasteczku