Get Adobe Flash player

W dniu 5 lipca  2018 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Szkolenia w Zakresie BRD oraz Szkolenia i Egzaminowania Kandydatów na Kierowców Pojazdów Samochodowych. Obradom Zespołu przewodniczył Grzegorz Kajca dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu. W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli dyrektorzy dolnośląskich WORD-ów, przedstawiciele Ośrodków Szkolenia Kierowców, Politechniki Wrocławskiej oraz sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W trakcie spotkania omówiono szereg istotnych zagadnień mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności problematykę realizacji konkursów i turniejów dla dzieci i młodzieży tj. turnieju motoryzacyjnego, turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz innych konkursów. Omówiono również zmiany przepisów w zakresie egzaminowania
i szkolenia w 2018 roku.