Get Adobe Flash player

 

W dniu 7 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu przy ul. Łagiewnickiej 12 odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  Celem posiedzenia Rady było m.in. przedstawienie sprawozdania dotyczącego stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa Dolnośląskiego oraz działań realizowanych w tym zakresie  w 2018 roku. Ponadto w trakcie posiedzenia dyrektorzy WORD zapoznali członków Rady  z realizacją zadań wsparcia finansowego przedsięwzięć z zakresu brd wynikających z planów finansowych dolnośląskich WORD-ów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2018 rok oraz przedstawili plany w tym zakresie na 2019 rok.

 

Obrady WRBRD


Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2018 rok