W dniu 5.12.2018 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Szkolenia w Zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Szkolenia i Egzaminowania Kandydatów na Kierowców Pojazdów Samochodowych Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

W dniu 5.12.2018 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Szkolenia w Zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Szkolenia i Egzaminowania Kandydatów na Kierowców Pojazdów Samochodowych Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Posiedzeniu Zespołu przewodniczył Grzegorz Kajca – Dyrektor WORD we Wrocławiu, ponadto w posiedzeniu uczestniczyli dyrektorzy dolnośląskich WORD-ów, przedstawiciele Ośrodków Szkolenia Kierowców, Politechniki Wrocławskiej oraz Mariusz Jagodziński – Sekretarz Wojewódzkiej Rady BRD.

W trakcie posiedzenia przyjęto Plan Pracy Zespołu na 2019 rok, ponadto przewodniczący Zespołu przedstawił treść wystąpienia do Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych dla kandydatów na kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy oraz dla kierowców którzy ukończyli 70 lat.

W trakcie dyskusji zgłoszono i przyjęto do realizacji wniosek do właściwego Ministra w sprawie zmiany stosownych przepisów, które pozwoliłyby na wznowienie kontroli prędkości. Członkowie Zespołu zauważyli, iż po zmianie przepisów dotyczących kontroli prędkości na drogach publicznych w roku 2016 znacząco wzrosła liczba ofiar śmiertelnych i liczba wypadków drogowych powodowanych nadmierną prędkością oraz niedostosowaniem prędkości do warunków jazdy. Członkowie Zespołu uznali za niecelowe umieszczanie znaków drogowych uprzedzających o kontroli prędkości.

 

Członkowie Zespołu w czasie obrad

Członkowie Zespołu w czasie obrad