Get Adobe Flash player

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego inspiruje działania WORD w zakresie:

  1. Popularyzacji przepisów ruchu drogowego wśród najmłodszych uczestników ruchu (w szkołach podstawowych, gimnazjach)
  2. Monitoringu ruchu drogowego. Wspólnie z WRD KW Policji prowadzone są analizy rozwiązań komunikacyjnych, zabezpieczenie miejsc i uczestników ruchu szczególnie chronionych - szkoły, place zabaw
  3. Doskonalenia techniki jazdy

Zapraszamy na stronę internetową WORD Wrocław