Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu

Łagiewnicka 12 50-512 Wrocław
Sekretarz Rady
/71/ 774-67-86 
/71/ 774-67-99
biuro@wrbrd.wroc.pl

Współpraca z DORD Wrocław

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego inspiruje działania DORD w zakresie:

  1. Popularyzacji przepisów ruchu drogowego wśród najmłodszych uczestników ruchu (w szkołach podstawowych, gimnazjach)
  2. Monitoringu ruchu drogowego. Wspólnie z WRD KW Policji prowadzone są analizy rozwiązań komunikacyjnych, zabezpieczenie miejsc  i uczestników ruchu szczególnie chronionych - szkoły, place zabaw
  3. Doskonalenia techniki jazdy

Zapraszamy na stronę internetową DORD Wrocław